Enschedese Zangersbond

De Enschedese Zangers Bond werd opgericht op 2 maart 1932.  Volgens haar statuten is de E.Z.B. opgericht met als doel: het behartigen van de belangen van de aangesloten amateur koren, het bevorderen van de belangstelling voor de zangkunst en het bevorderen van de vriendschappelijke verhouding tussen de koren onderling. De Gemeente Enschede verstrekt de subsidie, de Enschedese Zangers Bond fungeert als doorgeefluik en reguleert de subsidie naar de koren. Bovendien zien we toe op de naleving van de regels die hier voor zijn. Koren die zich willen aansluiten, en notarieel goedgekeurde statuten en een afschrift van de inschrijving van de Kamer van Koophandel in bezit hebben, kunnen zich aanmelden. Het aangemelde koor wordt eerst in de wachtkamer gezet. Dit houdt in dat bij wijziging van de subsidieomvang of door wijziging van het korenbestand bezien wordt wie, in volgorde van aanmelding, in aanmerking komt voor een subsidie. Het korenbestand geldend voor subsidie is bepaald op 36 koren. Het effectueren van de subsidie begint op 1 januari van enig jaar en 1 jaar na toetreding. Bij lidmaatschap EZB zal een contributie worden gevraagd. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door het aantal leden. Contributie € 1,- per persoon per jaar.