IntervOcaal

INTERVOCAAL is een gemengd multicultureel koor in Enschede o.l.v. de professionele zangeres en zangpedagoge Diet Gerritsen.

IntervOcaal zingt meerstemmige liederen uit de hele wereld, waarbij die uit de geboortelanden van de leden centraal staan. Tijdens de zangrepetities wordt er gewerkt aan ademtechniek, resonans, articulatie, houding, expressie, ontwikkelen van het muzikaal gehoor; alles wat belangrijk is voor het zingen in een koor. Niet alleen liederen maar ook gedichten en verhalen uit verschillende culturen worden gepresenteerd. Soms worden gedichten op muziek gezet.

IntervOcaal nodigt regelmatig gasten uit, die over de muziek van hun land vertellen of traditionele instrumenten bespelen. ‘Native speakers’ helpen met de uitspraak van de verschillende talen van het repertoire.

IntervOcaal is een koor voor mensen die het leuk vinden om wereldmuziek te zingen.

IntervOcaal is een kleurrijk koor in een kleurrijke stad.

IntervOcaal repeteert op woensdagavond van 19.30 – 22.00 uur in Prismare aan de Roomweg 167d, 7523 BM Enschede. Mensen uit een andere cultuur zijn meer dan welkom en een verrijking voor ons koor. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken en om mee te zingen.

inter vocaal